Pomoc dla Ukrainy – MAMY JUŻ PONAD MILION!!!

Już ponad 1 mln zł na wsparcie dla Ukrainy wpłynęło na konto zbiórki organizowanej przez Pracodawców RP, Corporate Connections, BNI oraz Polską Radę Biznesu.

W ciągu niespełna 3 dni organizacja Pracodawcy Rzeczpospolitej Polskiej zrzeszająca 19 tys. firm zatrudniających 5 mln pracowników wraz z partnerami zebrała ponad 1 mln zł na wsparcie ogarniętej wojną Ukrainy.

Wszyscy jesteśmy wstrząśnięci tym, co dzieje się aktualnie na Wschodzie. Ludzkie cierpienie i lęk docierają do nas z każdej strony. Wobec tego bezprzykładnego aktu nie można się zgodzić, by Ukraina pozostała bez wsparcia. Jedną z inicjatyw w ramach organizacji Pracodawcy RP jest uruchomienie specjalnego rachunku bankowego, na który można przelać środki finansowe – mówi Rafał Baniak, Prezes Zarządu Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej.

Zebrane środki przeznaczone zostaną na zakup niezbędnych artykułów, które będą w danej chwili najbardziej potrzebne i uzgadniane ze stroną rządową. Zbieranie środków prowadzone jest w trybie ciągłym. Zakupy będą realizowane na bieżąco i prowadzone do czasu stabilizacji sytuacji w Ukrainie. Im więcej środków uda się zgromadzić, tym więcej artykułów będzie można zakupić i przekazać poszkodowanym w Ukrainie. Liczy się każda kwota.


Oficjalne rachunki bankowe zbiórki prowadzonej przez Pracodawców RP:

w PLN

PL 71 1240 5963 1111 0010 2485 5177 z dopiskiem „UKRAINA”

w EURO

IBAN: PL97 1240 5963 1978 0000 4796 3935

SWIFT:  PKOPPLPW

z dopiskiem „UKRAINA”

Działania przedsiębiorców w ramach naszej akcji nie ograniczają się do przekazywania wpłat. Firmy wykorzystują wszystkie swoje zasoby, by nieść wymierną pomoc w takich obszarach jak transport, zakwaterowanie czy wsparcie w szukaniu pracy. Teraz najważniejsza jest pełna solidarność z Ukraińcami. Ich walka jest naszą wspólną sprawą jako obywateli europejskich społeczeństw demokratycznych – mówi Wojciech Kostrzewa, Prezes Zarządu Polskiej Rady Biznesu.


Dodatkowo Pracodawcy RP wraz z partnerami działają w zakresie:

1. Zapewnienia miejsc pracy oraz zakwaterowania szczególnie dla osób przybywających z Ukrainy. Pracodawcy RP pomogą we wszelkich kwestiach technicznych związanych z połączeniem konkretnego pracodawcy z pracownikiem.

2. Zbierania zgłoszeń dotyczących potrzeb w sprawie pomocy dla obywateli ukraińskich i na rzecz Ukrainy. Utworzono specjalny adres: pomocdlaukrainy@pracodawcyrp.pl , na który można:

a) przesyłać konkretne deklaracje pomocy, jaką można zapewnić za pośrednictwem Pracodawców RP – tj. środki opatrunkowe, opaski uciskowe, antyseptyki na rany, środki na zatrzymanie krwawienia, bielizna medyczna, duże pieluchy, apteczki, artykuły higieniczne, witaminy dla dzieci i – w miarę możliwości – leki przeciwbólowe, antybiotyki, substytuty krwi, etc.

b) kierować informacje o osobach potrzebujących pomocy, jak również o innym zapotrzebowaniu w zakresie organizacji pobytu i zatrudnienia dla obywateli Ukrainy

3. Obsługi dedykowanej infolinii dla obywateli z Ukrainy dostępnej dla potrzebujących 24/7. Wystarczy zadzwonić na numer: +48 730 250 670, aby otrzymać pomoc i niezbędne informacje (w języku polskim i ukraińskim).

4. Obsługi prawnej wspólnie z Naczelną Radą Adwokacką – pomoc prawna dot. legalizacji dokumentów i zatrudnienia oraz organizacji pobytu obywateli Ukrainy w naszym kraju.

5. Aktywnego poszukiwania tłumaczy polsko-ukraińskich. Wszyscy chętni mogą zgłaszać się pod adres e-mailowy: pomocdlaukrainy@pracodawcyrp.pl


Patronat medialny nad działaniami pomocowymi organizowanymi przez Pracodawców RP, Corporate Connections, BNI oraz Polską Radę Biznesu objął Puls Biznesu, który jest współorganizatorem.

Akcję wspierają również Wprost, Do Rzeczy oraz PMPG Polskie Media.