Pismo Prezesa Pracodawców RP do Ambasadora Ukrainy w Rzeczypospolitej Polskiej

W imieniu własnym oraz przedsiębiorców zrzeszonych w gronie Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej, chcę Panu przekazać wyrazy wsparcia w związku z aktem agresji na Ukrainę.

Polskę i Ukrainę łączą przyjazne relacje. Ukraina jest dla Polski strategicznym partnerem w Europie Wschodniej, a współpraca gospodarcza między naszymi krajami dynamicznie się rozwija. Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej blisko współpracują z Ukraińskim Związkiem Przemysłowców i Przedsiębiorców oraz Federacją Pracodawców Ukrainy, z którymi wzajemne projekty w zakresie rozwijania polsko-ukraińskich stosunków handlowych i gospodarczych traktujemy priorytetowo.

Jesteśmy wstrząśnięci tym, co dzieję się aktualnie na Wschodzie. Ludzkie cierpienie i lęk docierają do nas z każdej strony. Wobec tego bezprzykładnego aktu nie można się zgodzić, by Ukraina pozostała bez wsparcia. Deklarujemy zatem jedność, solidarność i wolę pomocy w takim zakresie, w jakim możemy.

Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej są z Wami!

Warszawa, 24 lutego 2022 r.

Rafał Baniak, Prezes Zarządu Pracodawców RP

Pełna treść pisma dostępna jest tutaj.