Komunikat Prezydium Rady Dialogu Społecznego w związku z atakiem Rosji na Ukrainę

28 lutego br. odbyło się nadzwyczajne posiedzenie Prezydium Rady Dialogu Społecznego. Partnerzy społeczni i strona rządowa rozmawiali o bieżącej sytuacji w Ukrainie.

Prezydium RDS potępia militarną agresję Federacji Rosyjskiej na Ukrainę. Jest to nieuzasadniony i bezwzględny akt terroru, łamiący wszelkie reguły prawa międzynarodowego i cywilizowanych stosunków między państwami.


Wzywamy Rosję do zaprzestania ataków!


Prezydium RDS popiera działania rządu RP zapewniające obywatelom Ukrainy ułatwienia przy wjeździe do Polski oraz pomoc dla uchodźców, obejmującą aktywizację zawodową oraz możliwość podjęcia przez nich pracy na terenie RP. Partnerzy społeczni wskazali jednocześnie, że efektywność kompleksowej pomocy uchodźcom wojennym wymaga koordynacji działań ze strony rządu, instytucji samorządowych, organizacji pozarządowych i partnerów społecznych.

Warszawa, 1 marca 2022 r.

Komunikat dostępny jest tutaj.