Apel Pracodawców RP o uruchomienie inicjatywy ustawy o solidarności i działaniach antykryzysowych

W liście Prezesa Zarządu Pracodawców RP do Premiera organizacja apeluje o uruchomienie inicjatywy ustawy o solidarności i działaniach antykryzysowych. Ustawa taka – uzupełniona o regulacje fiskalne, militarne i z zakresu polityki międzynarodowej oraz o działania PFR, BGK, banku centralnego i innych ośrodków władzy – tworzyłaby Pakiet Antykryzysowy. Potrzebujemy spójnego pakietu działań, które pomogą zapobiec kryzysowi humanitarnemu i społeczno-gospodarczemu – pisze Rafał Baniak, Prezes Zarządu Pracodawców RP.

W liście Pracodawcy RP zaapelowali także o niezwłoczne zaangażowanie Rady Dialogu Społecznego – przy aktywnym udziale wysokich rangą urzędników państwowych – w celu wypracowania pakietu rozwiązań solidarnościowych i proprzedsiębiorczych.

Pracodawcy RP zgłosili konkretne postulaty, które - jako otwarty katalog – powinny zostać poddane konsultacjom. Pakiet ten  musi być jednak przeprocedowany niezwłocznie. W tym celu Pracodawcy RP zadeklarowali udział swoich ekspertów w pracach koncepcyjnych i legislacyjnych.

Warszawa, 3 lutego 2022 r.

***

Pełna treść listu dostępna jest tutaj.