Akademia Zdrowia 2021

System opieki zdrowotnej wymaga od lat, a zwłaszcza dzisiaj, nadzwyczajnego potraktowania. Dlatego też eksperci, w ramach funkcjonującej w Pracodawcach Rzeczypospolitej Polskiej od 2014 roku Akademii Zdrowia, będą sukcesywnie przygotowywać rekomendacje/rozwiązania dla poszczególnych obszarów systemu ochrony zdrowia oraz przekazywać je decydentom z nadzieją na dialog i wzajemną współpracę.

Głównym celem Akademii Zdrowia jest prezentowanie wspólnych opinii ekspertów i profesjonalistów medycznych oddających kompromis wobec ich osobistych przekonań i opinii dotyczących koniecznych zmian w systemie opieki zdrowotnej zapewniających zdrowie obywateli, skuteczne i dostępne leczenie, ograniczenie nierówności w zdrowiu, bezpieczeństwo pacjentów oraz stabilność finansową podmiotów leczniczych.


Autorzy/uczestnicy Akademii Zdrowia 2021:

1) Daria Dzieniszewska – Ekspert ds. Ochrony Zdrowia Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej  

2) Dorota M. Fal – Ekspert ds. ubezpieczeń i ochrony zdrowia, Polskie Towarzystwo Zdrowia Publicznego 

3) Dr n. ekon. Małgorzata Gałązka-Sobotka – Instytut Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego  

4) Dr. hab. Iwona Kowalska-Bobko, Prof. UJ – Dyrektor Instytutu Zdrowia Publicznego, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum  

5) Beata Rorant – Ekspert ds. Ochrony Zdrowia Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej 

6) Anna Rulkiewicz – Wiceprezydent Pracodawców RP, Prezes Pracodawców Medycyny Prywatnej 

7) Dr n. med. Michał Bichta – Wiceprezydent Pracodawców RP 

8) Prof. dr. hab. n. med. Andrzej Fal – Prezes Polskiego Towarzystwa Zdrowia Publicznego 

9) Prof. dr. n. med. Jarosław Fedorowski – Prezes Polskiej Federacji Szpitali 

10) Prof. dr. hab. n. med. Adam Fronczak – Warszawski Uniwersytet Medyczny, Zakład Zdrowia Publicznego 

11) Jerzy Karwowski – Wiceprezydent Pracodawców RP 

12) Roman Kolek – Wicemarszałek Województwa Opolskiego 

13) Jarosław Kozera – Ekspert Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej 

14) Dr n. med. Adam Kozierkiewicz – niezależny Ekspert ds. ekonomiki zdrowia 

15) Jacek Krajewski – Prezes Federacji Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia Porozumienie Zielonogórskie 

16) Juliusz Krzyżanowski – Ekspert Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej 

17) Prof. dr. hab. n. med. Andrzej Matyja – Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej 

18) Dr n. przyr. Andrzej Mądrala – Wiceprezydent Pracodawców RP 

19) Marcin Piskorski – Prezes Związku Pracodawców Aptecznych PharmaNET 

20) Andrzej Sokołowski – Prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szpitali Prywatnych 

21) Dr n. med. Piotr Warczyński – Ekspert Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej 

22) Marek Wójcik – ekspert samorządowy ds. ochrony zdrowia


Pismo przewodnie dostępne jest tutaj.

Rekomendacje w zakresie Funduszu Restrukturyzacji Szpitali dostępne są tutaj.