Gospodarka, siła, wizja
Zaufało nam 19 000 firm zatrudniających przeszło 5 000 000 pracowników

Jubileusz

W tym roku obchodzimy 30-lecie działalności - z tej okazji organizujemy międzynarodową konferencję „Pracodawcy i przedsiębiorcy Europy Środkowej i Wschodniej. 30 lat doświadczeń i przyszłość”, która odbędzie się 2 października na Zamku Królewskim w Warszawie. Obchody naszego jubileuszu zamknie uroczysta gala w Arkadach Kubickiego, podczas której zostaną wręczone Wektory 30-lecia i Super Wektor 30-lecia.

Konferencja będzie platformą wymiany poglądów na temat trzydziestu lat transformacji systemowej, jaka miała miejsce w Polsce oraz w regionie Europy Środkowej i Wschodniej. Nasz jubileusz to czas podsumowania trzech dekad pracy, ale też okazja, by wyznaczyć planu rozwoju na kolejne lata.

Zarys programu konferencji znajdą Państwo poniżej oraz w załączniku.

„Pracodawcy i przedsiębiorcy Europy Środkowej i Wschodniej. 
Trzydzieści lat doświadczeń i przyszłość”
10:00 – 10:30Uroczyste otwarcie Konferencji
Prezydent Pracodawców RP dr Andrzej Malinowski
Wystąpienie Gości Honorowych

10:30 – 11:30Rozwój gospodarki rynkowej, rozwój przedsiębiorczości, rozwój samorządności pracodawców

• Uwarunkowania, kierunki i meandry transformacji gospodarczej w regionie
• Restrukturyzacja organizacyjna i własnościowa przedsiębiorstw – znaczące case study
• Funkcjonowanie gospodarki rynkowej – znaczenie demokratyzacji, legislacji i reprezentacji pracodawców
• Zmiany na rynku pracy w Polsce i krajach regionu – potrzeba dialogu społecznego

11:35 – 12:35

Przedsiębiorcy ambasadorami gospodarki – ekspansja regionalna i europejska

• 30 lat budowania więzi gospodarczych w regionie: sukcesy, znaki zapytania, porażki
• Przepływ kapitału, towarów i ludzi – podstawą gospodarki rynkowej. Jak realizowaliśmy ten cel?
• Oferta eksportowa i inwestycyjna Polski i krajów regionu

Innowacje i nowe technologie w biznesie

• Jak szybko schowamy bank w komórce – wyzwania dla branży fintech
• Fabryka 4.0 – kierunek rozwoju przemysłu w regionie Europy Środkowo-Wschodniej
• Innowacje ratujące zdrowie i życie
Silver economy – jak innowacje będą wspierały starzejące się społeczeństwa Europy

12:40 – 13:40Kobiety sukcesu. Doświadczenia i wyzwania kolejnych lat

• Aktywność zawodowa kobiet – kierunki kształcenia i adaptacja zawodowa
• Kobiece przywództwo – przełamywanie stereotypów i wyrównywanie szans
• Kariery kobiet
• Kobiety w biznesie – psychologia i strategie działania
Case study

Przedsiębiorcy na drodze do gospodarki niskoemisyjnej. Just transition i polska energetyka na drodze szybkiej modernizacji

• Energetyka węglowa: drogi sektora do gospodarki niskoemisyjnej
• Technologie OZE w Polsce: wspólne dążenia biznesu i prosumentów
• Farmy wiatrowe na morzu – czy Bałtyk stanie się wielkim zasobem zielonej energii?
• Elektromobilność: niedaleka przyszłość czy miraż nowoczesności

13:40 – 14:40Lunch – przerwa networkingowa
14:40 – 15:40Zaczęło się w Europie Środkowo - Wschodniej: międzynarodowy sukces produktów z młodszej Europy

• Podstawy sukcesu polskich produktów i usług na rynkach zagranicznych
• Przedsiębiorcy i ich oferta w drodze na międzynarodowe rynki: kosmetyki, meble, okna i drzwi
• Strategie marketingowe na rynkach dojrzałych i perspektywicznych
• Promocja eksportu: jak administracja realizuje swoje zadania wobec biznesu

Smart City – synergia przedsiębiorców i mieszkańców

• Jakich miast chcą mieszkańcy – innowacje w życiu miasta i usługach publicznych
• Walka o czyste powietrze: perspektywy wspólnych działań przedsiębiorców, samorządów i mieszkańców
Circular economy: zrównoważony rozwój w dużych, średnich i małych społecznościach
• Sektor budowlany i Smart City – wyzwanie przyszłości czy bieżąca konieczność?
• Zarządzanie systemami infrastruktury technicznej miasta
• Jeżdżąc po mieście przyszłości – systemy zarządzania ruchem, elektromobilność, nowe środki komunikacji

15:45 – 16:45
30 lat na rynku Polski i Europy - doświadczenia i perspektywy 

Case studies przedsiębiorstw, które z sukcesem towarzyszą polskiej przemianie gospodarczej 

16:45 – 17:00
Wystąpienie podsumowujące 
Prezydent Pracodawców RP dr Andrzej Malinowski 
19:00Gala 30-lecia Pracodawców RP – Arkady Kubickiego