Iwona Sroka

Iwona Sroka

Wiceprezydent Pracodawców RP od 2011 r., Przewodnicząca Platformy Finansowej Pracodawców RP, członek Rady Dialogu Społecznego z ramienia Pracodawców RP. Od listopada 2017 r. członek rady nadzorczej Skarbca TFI.

Od wielu lat związana jest z rynkiem finansowym w Polsce. W 2009 r. objęła stanowisko Prezesa Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych (KDPW). Po wydzieleniu ze struktur KDPW izby rozliczeniowej KDPW_CCP w 2011 r. pełniła również funkcję Prezesa Zarządu tej instytucji.

W latach 2001-2009 pracowała na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, jako Doradca Zarządu Giełdy, a następnie Dyrektor Biura Komunikacji Marketingowej. Uczestniczyła we wszystkich najważniejszych projektach biznesowych realizowanych przez GPW, od fazy koncepcyjnej do etapu wdrożenia i rozwoju.

Wcześniej pracowała w Ministerstwie Przekształceń Własnościowych, Instytucie Rynku Wewnętrznego i Konsumpcji, Warszawskiej Grupie Konsultingowej oraz Warszawskiej Giełdzie Towarowej.

Od października 2011 r. Iwona Sroka pełni funkcję Wiceprezydenta Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej - najstarszej i największej organizacji skupiających pracodawców. Z dniem 18 kwietnia 2012 r., decyzją Prezesa Rady Ministrów RP Donalda Tuska, została powołana w skład Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno - Gospodarczych. Po wejściu w życie ustawy o Radzie Dialogu Społecznego, powołana w jej skład z ramienia Pracodawców RP przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę.

Pełni funkcję Członka Rady Dyrektorów Europejskiego Stowarzyszenia Centralnych Depozytów Papierów Wartościowych (ECSDA) oraz Członka Rady ds. Systemu Płatniczego przy NBP, zaangażowana w prace Rady ds. Rozwoju Rynku Finansowego.

Przewodnicząca Rady Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości. Członek Rady Fundacji Polski Kongres Gospodarczy, Rady Fundacji 2065 im. Lesława A. Pagi.

Prezes Iwona Sroka uczestniczy ponadto w pracach Kapituły Konkursu im. Władysława Grabskiego na najlepszego dziennikarza ekonomicznego, któremu patronuje Narodowy Bank Polski. Członek Komitetu Doradczego IEB International Journal of Finance.

Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, gdzie uzyskała stopień doktora nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu. Obecnie jest adiunktem w Katedrze Gospodarki Narodowej na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie prowadzi autorskie wykłady z zakresu funkcjonowania rynków kapitałowych, instrumentów zarządzania ryzykiem, relacji inwestorskich oraz etyki w biznesie. W latach 1994-2010 była adiunktem w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Autorka kilku publikacji książkowych, referatów naukowych i artykułów w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem, instrumentów finansowych, zarządzania ryzykiem oraz rynku kapitałowego.

Wielokrotnie wyróżniana i nagradzana w rankingach i konkursach menedżerskich: „Najważniejsi Menedżerowie w Finansach” (2016, Gazeta Finansowa), „TOP10 Kobiet Rynku Kapitałowego” (2016, Parkiet), „Menedżer Roku 2015” (2016, Home & Market), „25 najcenniejszych kobiet w Polsce” (2016, Gazeta Finansowa), „Byki i Niedźwiedzie (2015, Parkiet), „Najlepszy Menedżer Roku” (2014-2015, Bloomberg Businessweek Polska), „25 najcenniejszych kobiet w polskim biznesie” (2015, Gazeta Finansowa), „TOP20 Menedżerowie na czas kryzysu” (2013, WPROST), „Kobiety Finansów” (2013, WPROST), „TOP Menedżerki w Polsce” (2012, WPROST), „50 Najbardziej Wpływowych Kobiet w Polsce” (2011-2016, Home & Market), „Perły Polskiego Biznesu”, (2010-2013, Gazeta Finansowa), „Tiaras of Management”, (2011, Polish Market), „100 Najważniejszych Osób w Polskich Finansach” (2010, Home & Market).

Podczas pełnienia funkcji Prezesa Zarządu KDPW przez Iwonę Srokę, instytucja ta była wielokrotnie nagradzana za zrealizowane projekty i prowadzoną działalność na rzecz rynku kapitałowego. Krajowy Depozyt uhonorowany został m.in. statuetką „Wektora 2011”, przyznawaną przez Pracodawców RP, nagrodą „COMMON Europe/IBM Innovation Award”, „Innowator WPROST” w kategorii Instytucje Finansowe, nagrodą „Luminatus” za usługi Agencji Numerującej (2015) oraz rozliczania derywatów OTC (2016), wyróżnieniem „Lokomotywy Polskiej Gospodarki” (2014), otrzymał tytuł „Lidera informatyki instytucji finansowych 2009”. Znalazł się także na liście najbardziej innowacyjnych firm w Polsce według rankingu Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN oraz Sieci Naukowej MSN.

Powrót