Gospodarka, siła, wizja

Andrzej Długosz

Prezes Zarządu agencji Public Relations - Cross Media PR sp. z o.o. (od marca 2000 r.). 

W latach 1992 – 1998 pracował w Burson-Marsteller, gdzie sprawował funkcję Dyrektora Pionu Public Affairs. Od roku 1997 Członek, a następnie (w latach 1999 - 2005) Przewodniczący Rady Nadzorczej Polskiego Radia S.A. W okresie 1999 – 2000 Członek Rady Nadzorczej Telewizji Polskiej S.A., a w latach 1998 - 2000 Dyrektor ds. Korporacyjnych w Grupie Żywiec odpowiedzialny za realizację największej fuzji w polskim przemyśle spożywczym - połączenie Elbrewery Co. Ltd. z Żywcem S.A.

Powrót