Reprezentują nas

Konwent Politechniki Warszawskiej –  Andrzej Malinowski

Mazowiecka Rada Innowacyjności – Andrzej Malinowski

Komisja Nadzoru Audytowego przy Ministrze Finansów – Piotr Kamiński

Komisja Kodyfikacyjna Prawa Pracy – Monika Gładoch

Rada Narodowego Funduszu Zdrowia
– Małgorzata Gałązka-Sobotka

Rada Nadzorcza Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości – Mirosław Ślachciak

Rada Rynku Pracy – Arkadiusz Pączka i Grzegorz Tokarski

Rada Ochrony Pracy – Paweł Markowski

Rada Interesariuszy Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji – Kamil Mich

Krajowy Komitet Rozwoju Ekonomii Społecznej – Tomasz Misiak

Krajowa Rada Konsultacyjna do Spraw Osób Niepełnosprawnych
– Jan Zając

Rada Nadzorcza Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – Jan Zając

Rada Główna Nauki i Szkolnictwa Wyższego
– Marek Ilnicki

Rada Statystyki – prof. dr Franciszek Kubiczek