Nagrody Zdrowy Pracownik Zdrowa Firma

Zdrowy Pracownik Zdrowa Firma

W ramach I Kongresu Zdrowia Pracodawców RP, który odbył się w dniach 29-30 września 2016 roku w warszawskim Hotelu Sheraton, Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej ogłosili konkurs pod hasłem „Zdrowy pracownik, zdrowa firma”.

Głównym celem organizacji tego konkursu i przyznania po raz pierwszy naszej nagrody było wyróżnienie firm, instytucji i organizacji, które w swojej działalności wykraczając poza zakres obowiązków nakładanych ustawowo na pracodawcę, dbają o zdrowie swoich pracowników, stwarzają pracownikom warunki do dbania o własne zdrowie, podejmują działania zachęcające pracowników do zdrowego trybu życia i przeznaczają środki celowe na wszelkie formy działań prozdrowotnych wśród pracowników.

Autorem statuetki jest artysta rzeźbiarz Krzysztof Renes. Prezentowana statuetka skupia się na pracodawcy, ponieważ to jego wysiłek i zaangażowanie jest nagradzane niniejszą nagrodą. Decyzja o wyglądzie statuetki wynika z filozofii pracy autora, że dobra rzeźba zawsze się obroni poprzez co rezygnuje się z dosłownych symboli i znaków co w efekcie ma ochronić dzieło od kiczu.

Pewnie stojąca postać, trzyma abstrakcyjny obiekt w geście symbolizującym opiekuńczość, chęć dzielenia się, pracę. Właśnie takie cechy popychają tych pracodawców, którzy w szczególny sposób dbają o zdrowie swoich pracowników. Abstrakcyjna forma, nieforemnej bryły symbolizuje pracę w procesie, a jej wielościenność odnosi się do grupy pracowników, którą to podmiot dzieła opiekuje się i o której witalność dba.

Ostatnim ważnym elementem rzeźby jest podstawa, która stawia laureata wysoko, ponad otoczeniem. Jest to gratyfikacja która mówi, że jeśli chcesz więcej, opiekujesz się, dzielisz się, ciężko pracujesz to jesteś na szczycie - wygrałeś.


Laureaci 2016

W kategorii „Małe Przedsiębiorstwa” wyróżnione zostały dwie firmy:

  • Horus Innowacyjne Materiały Przemysłowe Sp. z o.o. oraz firma Polmass S.A. z Bydgoszczy

Za motywowanie pracowników do aktywnego oraz zdrowego trybu życia.


Główną nagrodę w kategorii „Średnie Przedsiębiorstwa” przyznano firmie

  • Farm Frites Poland Sp. z o.o.  

Za promowanie aktywności fizycznej pracowników, zdrowego odżywiania i work-life balance oraz podjęcie wyjątkowego wysiłku w zakresie profilaktyki zdrowotnej.


Wyróżnione w tej kategorii zostały firmy

  • Johnson & Johnson Poland Sp. z o.o. i Sodexo Benefits and Reward Services Polska.

W kategorii „Duże Przedsiębiorstwa” zwyciężyła firma


  • Volkswagen Poznań Sp. z o.o.

Za strategiczne, kompleksowe podejście do ochrony zdrowia pracowników, poprawy ich komfortu życia i pracy oraz działania wspomagające zachowanie równowagi między pracą a życiem prywatnym.


Wyróżnienia w tej kategorii uzyskały: Coca-Cola HBC Polska Sp. z o.o., Grupa Azoty S.A., Koleje Mazowieckie – KM Sp. z o.o., Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., a także PwC Polska.


Regulamin przyznawania Nagrody Pracodawców RP - Zdrowy pracownik, zdrowa firma

Powrót