Polacy mają już ponad milion profili zaufanych

Polacy mają już ponad milion profili zaufanych

„Rzeczpospolita”: Liczba podpisów elektronicznych umożliwiających korzystanie z usług administracji publicznej w internecie skokowo rośnie, głównie dzięki bankom. Do końca roku ma przekroczyć 1,5 mln.

Liczba aktywnych profili zaufanych przekroczyła w poniedziałek 1 mln (rok temu było ich nieco ponad 0,5 mln). Ogromna w tym zasługa banków, poprzez które założono już ok. 300 tys. profili, będących odpowiednikiem podpisu elektronicznego umożliwiającego weryfikację użytkownika, otwierającego drogę do załatwienia wielu spraw w administracji państwowej online i przez całą dobę.

Eksperci wskazują, że tak duży i szybki przyrost profili zaufanych stanowi solidną podstawę efektywniejszej cyfryzacji polskiego państwa na linii obywatele–administracja. – Barierami dla dalszego postępu cyfryzacji jest inercyjność instytucji publicznych i niedostateczna koordynacja ich działań. Zawsze wygodniej i bezpieczniej jest funkcjonować po staremu, czyli wyłącznie w sferze analogowej. Presja ze strony konkurencji rynkowej tu nie występuje, co oznacza, że konieczny jest inny, odgórny motywator procesów cyfryzacyjnych – zaznacza Łukasz Kozłowski, ekspert Pracodawców RP.

Dodaje, że trzeba nadal poszerzać zakres usług i spraw możliwych do załatwienia online. – Jeden milion profili zaufanych to dobry początek, ale ich liczba musi zostać jeszcze zwielokrotniona, co stwarza potrzebę m.in. rozszerzania sieci punktów potwierdzania – zaznacza. Na razie tych placówek jest około 1200. Według Kozłowskiego dobrym kierunkiem byłaby jeszcze większa współpraca w tym zakresie z sektorem prywatnym.

Artykuł jest dostępny tutaj.