Chorują, chcą pracować

Chorują, chcą pracować

„Gazeta Polska”: Osoby chorujące przewlekle nie mają w życiu lekko. Muszą zmagać się nie tylko z dolegliwościami zdrowotnymi, ale też często z nie mniejszymi problemami na rynku pracy. Inicjatorzy kampanii „Choroba? Pracuję z nią” stają w obronie pacjentów, apelując o większe zrozumienie dla problemów, z którymi zderzają się chorzy, który chcą pozostać aktywni zawodowo.

Łączenie pracy zawodowej i choroby to spore wyzwanie. Nie każdy pracodawca jest w stanie zaakceptować częste nieobecności w pracy czy inne związane z chorobą trudności. Statystyki nie napawają optymizmem – aż jedna czwarta z 5,9 mln biernych zawodowo Polaków w wieku reprodukcyjnym nie pracuje właśnie z powodu choroby.

Pod koniec czerwca do kilku instytucji publicznych – m.in. Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Rzecznika Praw Pacjentów – złożony został list otwarty kampanii. „Długotrwałe wyłączenie z rynku pracy, jak również doraźne nieobecności i zwolnienia związane z procesem leczenia, są problemem nie tylko dla pacjentów, ale stanowią także wyzwanie dla pracodawców. Wobec perspektywy zmniejszającej się liczby osób w wieku produkcyjnym, w naszym wspólnym interesie jest podjęcie wszelkich możliwych starań, aby umożliwić chorym przewlekle łączenie leczenia z pracą zawodową” – czytamy w liście. Postulaty pacjentów i pracodawców trafiają do społeczeństwa – w ciągu miesiąca pod apelem podpisało się ponad 7 tys. osób.

Jak podkreśla ekspert Pracodawców RP, organizatora kampanii, Grzegorz Byszewski, przedsiębiorcy włączający się w działania kampanii chcą być odpowiedzialni za swoich pracowników. – Wiemy, że będzie ich coraz mniej, ponieważ proces starzenia się społeczeństwa jest nieuchronny i musimy dbać o pracowników. Wydaje się, że dużo lepszym rozwiązaniem jest zadbać o pracownika, niż go stracić i poszukiwać kogoś nowego na zastępstwo – mówi Byszewski. Przedsiębiorca zwraca uwagę na praktyczne aspekty, takie jak konieczność przeszkolenia nowego pracownika, co jest często droższe niż inwestycja i pomoc temu, który zmaga się z chorobą.

Artykuł jest dostępny tutaj.