Zapraszamy do zapoznania się z pełnym tekstem wspólnego stanowiska Pracodawców RP, BCC. Lewiatana i Związku Rzemiosła Polskiego.

Wspólne stanowisko organizacji pracodawców w sprawie ustawy o opłacie drogowej

6 lipca 2017 r. opublikowano projekt ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych oraz o zmianie niektórych ustaw. Działanie Funduszu będzie finansowane z nowego podatku – opłaty drogowej. Organizacje pracodawców wystosowały wspólne stanowisko, w którym podkreślają, że po raz kolejny partnerzy społeczni są pomijani w pracach nad ustawami, które mają znaczenie dla gospodarki i społeczeństwa.

Zapraszamy do zapoznania się z pełnym tekstem wspólnego stanowiska Pracodawców RP, BCC. Lewiatana i Związku Rzemiosła Polskiego.